CENTRES ESPECIALITZATS EN EL DESCANS

Avís Legal

Català CA English EN Español ES

Avís Legal

OBJECTE

Identitat del responsable: Gemma Farrera Palau

Nom de domini: www.donrelaxcolchones.com

Nom comercialDon Relax

NIF/CIF: 77095995H

Adreça: ctra. Manresa, 133, 08700 igualada (barcelona)

Correu electrònic: donrelax@gmail.com

Don Relax assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

ACCÉS A LA PÀGINA WEB

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, Don Relax informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix ​​cap registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre Don Relax (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades als formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a Don Relax oa tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a Don Relax qualsevol canvi que es pugui produir, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

Don Relax es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense avís previ, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, Don Relax no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment esmentades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a Don Relax en aquest sentit.

III. ÚS DE LA PÀGINA WEB

La utilització de la pàgina web de Don Relax per qualsevol personal atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva responsabilitat exclusiva.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Don Relax posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals ia la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries les lleis, la moral o l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per Don Relax com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, Don Relax posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, Don Relax garanteix la protecció del menor quant als continguts dirigits especialment al públic familiar.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLES «LINKS»

Les pàgines d’Internet de Don Relax poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Don Relax En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, Don Relax es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Don Relax o tercers puguin patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si escau, en les condicions de venda, política de privadesa i la resta de condicions legals que siguin aplicables.

Don Relax no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de Don Relax de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

Don Relax no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, disponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tals, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de Don Relax o, si escau, de tercers, excepte especificació del contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de Don Relax o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol daquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és dir, autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Per a la utilització autoritzada dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden adreçar-se a donrelax@gmail.com. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació. , alteració o descompilació.

VII. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, la “ LOPD”), així com al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ia partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de

les persones físiques quant al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur es puguin promulgar sobre la matèria.

Don Relax es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb finalitat diferent ia no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, llevat amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, Don Relax es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, d’acord amb el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa.

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i Don Relax es comprometen a sotmetre’s als jutjats que resultin competents.

Obrir xat
Hola, En què et podem ajudar?
Hola, 👋
En què et podem ajudar?