CENTRES ESPECIALITZATS EN EL DESCANS

Política de Privadesa

Català CA English EN Español ES

Política de Privadesa

La teva privadesa és important per a mi.  En aquesta declaració de privadesa t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com les utilitzo. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals a aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a DONRELAXCOLCHONES.COM com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels  menors de tretze anys  es requereix el  consentiment dels pares o tutors  per al tractament de les dades personals.

En cap cas no es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares  no t’has de registrar com a usuari .

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i fiable i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privadesa:

 • Mai sol·licito informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que em requereixis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en el cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

DONRELAXCOLCHONES.COM ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: GEMMA FARRERA PALAU
 • Nom comercial: DON RELAX  
 • NIF/CIF: 77095995H
 • Adreça: CTRA. MANRESA, 133, 08700 IGUALADA (BARCELONA)
 • Correu electrònic: DONRELAX@GMAIL.COM
 • Activitat: Botiga especialitzada en el descans

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes a la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto a DONRELAXCOLCHONES.COM procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Email directe
 • Formulari de sol·licitud de serveis

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a DONRELAXCOLCHONES.COM estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran  accedir  a les seves dades personals, així com a sol·licitar la  rectificació  de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva  supressió  quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la  limitació  del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran  oposar-se  al tractament de les dades. EL SENYOR RELAX deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracto les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per comentar un post, enviar un correu al titular, subscriure’s o fer alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable DONRELAXCOLCHONES.COM . Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com ara la teva adreça IP, nom, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per DONRELAXCOLCHONES.COM només com es descriu a l’Avís Legal ia la present Política de Privadesa.

A DONRELAXCOLCHONES.COM hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracto la informació que em faciliten les persones interessades amb la finalitat següent per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: (En cas d’estar activat) Sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon, per respondre als requeriments dels usuaris de DONRELAXCOLCHONES.COM . Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de:
  • ACENS TECHNOLOGIES, SLU (El nostre proveïdor) dins de la UE.
 • Formulari de sol·licitud de serveis: (En cas d’estar activat) Sol·licito les dades personals següents: Nom, Email, Telèfon, per sol·licitar algun dels serveis que DONRELAXCOLCHONES.COM posa a disposició dels seus usuaris. La informació demanada permetrà sol·licitar el servei corresponent per a una possible tramitació del mateix offline. Les sol·licituds seran respostes per correu electrònic. El web no permet gestionar pagaments directament. T’informo que les dades que ens facilites estaran ubicades als servidors de:
  • ACENS TECHNOLOGIES, SLU (El nostre proveïdor) dins de la UE.

Hi ha altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo a la política de galetes.
 • Per gestionar les xarxes socials. DONRELAXCOLCHONES.COM pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de DONRELAXCOLCHONES.COM , es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions dús, polítiques de privadesa i normatives daccés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per lusuari de DONRELAXCOLCHONES.COM . Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de DONRELAXCOLCHONES.COM . Així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

D’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, SENYOR RELAX (DONRELAXCOLCHONES.COM ) amb domicili a CTRA. MANRESA, 133, 08700 IGUALADA (BARCELONA) serà responsable del tractament de les dades corresponents a “Usuaris de la web i subscriptors”.

DONRELAXCOLCHONES.COM , no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden fer col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es farà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Remàrqueting

La funció de remàrqueting em permet arribar a les persones que hagin visitat DONRELAXCOLCHONES.COM anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per aconseguir que els usuaris que han visitat el meu lloc ho tornin a fer.

Com a usuari de DONRELAXCOLCHONES.COM t’informo que estem recopilant informació per a aquesta funció de remàrqueting a DONRELAXCOLCHONES.COM .

La informació que recopilo gràcies a aquesta funció és recollida per les galetes de Facebook, Google Adwords, Twitter i/o Doubleclick. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies a les següents polítiques de privadesa de cada servei:

Si no voleu que la vostra informació sigui recopilada per aquestes galetes, podeu inhabilitar l’ús de galetes de Google a través de la Configuració d’anuncis de Google. També podeu inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines del web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privadesa de l’usuari a cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatives a les pàgines on estiguin instal·lats.

Feu doble clic

Si utilitzeu píxels de remàrqueting de DoubleClick, podeu inhabilitar l’ús de galetes de DoubleClick a través de la pàgina d’inhabilitació de DoubleClick o de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative.

Anuncis de Facebook

A DONRELAXCOLCHONES.COM utilitzo Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals 

Les dades obtingudes a través de Facebook ads estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

Anuncis de Twitter

A DONRELAXCOLCHONES.COM utilitzo Twitter ads, la plataforma de publicitat de Twitter, que em permet crear campanyes i anuncis. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals 

Les dades obtingudes a través de Twitter ads estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Twitter amb una finalitat diferent.

Google Ads

Adwords és una plataforma de Google destinada als ANUNCIANTS que volen publicitar-se a GOOGLE. A DONRELAXCOLCHONES.COM utilitzo Google Adwords, la plataforma de publicitat de Google, que em permet crear campanyes i anuncis per mostrar-los en altres pàgines web. En generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren a internet i per altres canals 

Les dades obtingudes a través de Google Adwords estan subjectes a aquesta política de privadesa des del moment en què l’usuari deixa les seves dades al formulari d’aquesta web per unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas no s’utilitzarà la informació procedent de Google amb una finalitat diferent.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, DONRELAXCOLCHONES.COM , comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics:  un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar DONRELAXCOLCHONES.COM a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de DONRELAXCOLCHONES.COM (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

 

Hosting:  ACENS TECHNOLOGIES, SLU Més informació a: ACENS TECHNOLOGIES, SLUM tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a DONRELAXCOLCHONES.COM .

 

Google Adsense:  En aquesta web estic associat amb Google per mostrar anuncis de tercers als usuaris que accedeixen a aquesta web. En col·laborar amb google, s’utilitzen cookies per mostrar anuncis relacionats amb les vostres cerques recents i mostrar anuncis més rellevants. S’inclouen en aquest tipus de cookies serveis de tercers com AdSense, AdWords i Google Analytics, així com una sèrie de serveis de la marca DoubleClick. Quan visiteu aquesta pàgina, s’envien cookies procedents d’aquests serveis al vostre navegador. Consulta més informació sobre els  tipus de cookies que utilitza Google , i descobreix  com Google utilitza aquestes cookies .

Podeu utilitzar la  configuració d’anuncis  per administrar els anuncis de Google que se us mostren i indicar que no es mostrin anuncis basats en els vostres interessos. Encara que decidiu no rebre aquest tipus d’anuncis, podeu continuar apareixent en funció de factors com ara la vostra ubicació general derivada de l’adreça IP, el tipus de navegador i les cerques recents i anteriors relacionades amb la vostra cerca actual. Si vols obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les seves opcions per impedir que aquestes empreses facin servir aquesta informació,  fes clic aquí .

Navegació

En navegar per DONRELAXCOLCHONES.COM es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Anàlisis de Google

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la meva base dusuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

DONRELAXCOLCHONES.COM es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb allò establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. (En cas d’estar actiu) Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les vostres dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada .

DONRELAXCOLCHONES.COM no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, DON RELAX s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per DONRELAXCOLCHONES.COM per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se DONRELAXCOLCHONES.COM, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a DONRELAXCOLCHONES.COM exonerant DON RELAX (DONRELAXCOLCHONES.COM ), de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de DON RELAX (DONRELAXCOLCHONES.COM ) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a DON RELAX (DONRELAXCOLCHONES.COM) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas no tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa

El Sr. RELAX es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, DON RELAX anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, DONRELAXCOLCHONES.COM no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, DONRELAXCOLCHONES.COM es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 20-Juny-2021.

Obrir xat
Hola, En què et podem ajudar?
Hola, 👋
En què et podem ajudar?